гурток акробатики “Афродита”

Акробатика – один із цікавих і самобутніх видів діяльності. Сучасна акробатика – це і спорт, і мистецтво, яке вимагає всебічної підготовки – не лише акробатично-трюкової, але й хореографічної та акторської. Саме це обумовлює доцільність створення акробатичної студії. Основна мета  роботи акробатичної студії полягає у залученні дітей до опанування навичками акробатичного мистецтва з урахуванням ступеня їхнього фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості; розвиток почуття прекрасного, сприяння гармонійному розвитку особистості.  Програма розрахована для дітей віком від 5 до 18 років.